Profeten Muhammed och Koranen

Koran

Enligt den islamiska läran blev Muhammed omkring år 610 förvissad i en vision av ärkeängeln Jibril (Gabriel) om att bli profet. Han fick ett uppdrag från Gud.

Det var ett budskap om en monoteistisk gudstro och en religionsutövning som i vissa drag liknar den i kristendomen och i judendomen. Muhammed verkade i ett tjugotal år som profet.

Det första decenniet var i Mekka och där var det oroligt och hans anhängare var de mindre framgångsrika Muhammed erbjöd dem en gemenskap på ny grund – islam. Det finns bara en gud. Det var det här som Mohammed ville att människorna skull tro på men det togs inte emot med vänliga ögon i Mekka.

De som styrde i staden var rädda för att intäkterna från templen skulle minska om man bara hade en Gud att tillbe. I Mecka fanns vid den här tiden många tempel för olika gudar och gudinnor, men Muhammed sade att det bara existerade en gud, Allah.

Vid sin död 632 hade Muhammed förenat den arabiska halvön till ett rike, som var grundat på den nya religionen.Vid sin död 632 hade Muhammed lyckats förena hela den arabiska halvön till ett enda rike, som var grundat på den nya religionen.

Koranen är islams heliga skrift och består av Muhammeds uppenbarelser som är en skildring av Guds (Allahs) budskap till mänskligheten. Inom islam betecknas Koranen även som ”Sista testamentet”, ”Boken”, ”Guds bok” och ”Uppenbarelsen”.

Koranen består av 114 suror (kapitel).

Förutom fakta om liv, död, himmel och helvete ger Koranen en mängd regler och lagar om hur människorna ska vara mot varandra.

Jesus förekommer en hel del i Koranen. Koranen ger ett bestämt besked om att Jesus inte var Guds son och människornas frälsare. Men Jesus var trots det en mycket betydelsefull profet, även om Muhammed var en ännu större profet.