Muslimer och Islam idag

Muslim

Den som bekänner sig till islam kallas muslim. Islam är idag världens näst största religion (efter kristendomen), med omkring 1,5 miljarder utövare eller 21 procent av mänskligheten.

Det finns två större grenar av islam: sunni (950 miljoner anhängare) och shia (130 miljoner anhängare) samt en mindre: Ahmadiyya (10-20 miljoner anhängare).

Koranen är islams heliga skrift och består av Muhammeds uppenbarelser som är en skildring av Guds (Allahs) budskap till mänskligheten. Förutom fakta om liv, död, himmel och helvete ger Koranen en mängd regler och lagar om hur människorna ska vara mot varandra.

Den viktigaste läropunkten i islam är monoteismen, att Gud eller den Allsmäktige (Allah på arabiska) är en och att han ska dyrkas ensam, utan mellanhänder.

Har Islam förändrats genom tiderna?

Ja idag finns det många olika slags muslimer, men de flesta är ändå de som följer Koranen helt och hållet och lever efter den och dess läror.

Förr fick exempelvis kvinnorna absolut inte komma in i moskén. Det var bara männen som fick vara där.

Idag är det lite annorlunda. Männen har en plikt att vara där en gång i veckan medan kvinnorna får välja. Det är flest män där fortfarande, men om det är kvinnor i moskén så får de sitta på läktaren.

Förr var kvinnorna tvungna att bära huvudduk och de flesta muslimska kvinnor gör det fortfarande, men det finns kvinnor inom islam som inte gör det, men inte i de muslimska länderna.

I exempelvis Sverige finns det kvinnor som inte vill ha huvudduk, men som ändå anser sig själva vara muslimer.

Det är också känt att många anser att muslimer är terrorister, speciellt efter den 11 september i USA. Sådana muslimer lever inte efter vad Koranen säger. Den förespråkar ju bland annat fred och kärlek mellan människor.