Muslimer och andra kulturer

Moské

Den som bekänner sig till islam kallas muslim.

Islam är idag världens näst största religion (efter kristendomen), med omkring 1,5 miljarder utövare eller 21 procent av mänskligheten.

Det finns två större grenar av islam: sunni (950 miljoner anhängare) och shia (130 miljoner anhängare) samt en mindre: Ahmadiyya (10-20 miljoner anhängare).

Koranen är islams heliga skrift och består av Muhammeds uppenbarelser som är en skildring av Guds (Allahs) budskap till mänskligheten. Förutom fakta om liv, död, himmel och helvete ger Koranen en mängd regler och lagar om hur människorna ska vara mot varandra.

Den viktigaste läropunkten i islam är monoteismen, att Gud eller den Allsmäktige (Allah på arabiska) är en och att han ska dyrkas ensam, utan mellanhänder.

Islam och andra kulturer

Hur fungerar det här om muslimer bor i andra kulturer vad får de göra och inte göra?

Det man läser om är muslimska kvinnor och vad de inte får göra. De måste ha huvudduk, de måste lyda sin man, de får inte gifta sig med en icke muslim m.m.

Det här följer nog många muslimer, men det finns kvinnor i Sverige som inte lever enligt de här reglerna och ändå kallar sig muslimer.

Enligt Koranen får inte en muslim umgås med icke muslimer, men det här frångås mer t.ex. här i Sverige, då muslimska barn ska integreras i vår skola.

Vanligtvis är det pappan i familjen som styr med järnhand och de andra måste lyda. Sedan finns det muslimska familjer som låter sina barn umgås med svenskar och integreras i samhället och de är ändå muslimer.

Koranen förbjuder att muslimer lånar pengar med ränta, men de kan få ta ett räntefritt lån som baseras på avgifter. En del banker erbjuder det här och då bryter inte muslimer mot Koranen.