Generellt om Islam

Mecca

Enligt den islamiska läran blev Muhammed omkring år 610 förvissad i en vision av ärkeängeln Jibril (Gabriel) om att bli profet. Han fick ett uppdrag från Gud.

Det var ett budskap om en monoteistisk gudstro och en religionsutövning som i vissa drag liknar den i kristendomen och i judendomen.

Muhammed verkade i ett tjugotal år som profet. Det första decenniet var i Mekka och där var det oroligt och hans anhängare var de mindre framgångsrika, Muhammed erbjöd dem en gemenskap på ny grund – islam. Det finns bara en gud.

Det var det här som Mohammed ville att människorna skull tro på men det togs inte emot med vänliga ögon i Mekka. De som styrde i staden var rädda för att intäkterna från templen skulle minska om man bara hade en Gud att tillbe.

I Mecka fanns vid den här tiden många tempel för olika gudar och gudinnor, men Muhammed sade att det bara existerade en gud, Allah. De styrande förföljde och hotade Mohammed och han flydde till Medina.

Det här hände år 622 och det är ett viktigt årtal för alla muslimer eftersom utvandringen till Medina fått utgöra startåret för islams tideräkning. Här grundade Muhammed den första muslimska församlingen och upprättade ett islamiskt samhälle.

År 632 genomförde Muhammed en noga planerad vallfärd till Mecka. De riter han genomförde ligger till grund för de moderna riter som pilgrimerna utför där idag.

År 632 dog Mohammed i sin frus armar. Enligt traditionen steg Muhammed upp till himlen på en häst från en klippa i Jerusalem. Där ligger nu Klippmoskén.

Vid sin död 632 hade Muhammed förenat den arabiska halvön till ett rike, som var grundat på den nya religionen.